Polityka prywatności

WSZYSTKO O PRZETWARZANIU DANYCH

Tutaj znajdziesz informację w jaki sposób przetwarzane są Twoje dana, w jaki sposób możesz je wycofać lub zgłosić prośbę o ich poprawienie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest UP.HOUSE Oddział Katowice Mariola Palion z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 23, 40-246 (dalej „My”, „UP.HOUSE Oddział Katowice” albo „Agencja”) pośrednik w obrocie nieruchomościami i operator internetowej platformy dostępnej pod adresem www.osiedlekwadraty.pl (dalej „osiedle KWADRATY”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz pod adres sprzedaż@osiedle.kwadraty.pl w temacie wpisując DANE OSOBOWE.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas przesłania zapytania przez formularz kontakowy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez UP.HOUSE Oddział Katowice?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do informowania Ciebie o naszej ofercie domów, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną 
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  UP.HOUSE Oddział Katowice, którym jest kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z zainteresowaniem bądź nabyciem nieruchomości poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jakie masz uprawnienia wobec AGENCJI w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia
Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez AGENCJĘ cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w
  celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

Posiadają Państwo uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody. 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam świadczenie usług. 

Państwa dane osobowe nie będę przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

– kontakt mailowy pod adresem: mariola.palion@agencinieruchomosci.com.pl
– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE L.2016.119

Przewiń do góry